Κατασκευές κατά παραγγελία αντικειμένων και έργων τέχνης, κοπτικών ή /και ανάγλυφων με δυνατότητα εντυπωσιακής εκτύπωσης απ’ ευθείας πάνω στο υλικο.