Πρωτότυπες κατασκευές για χρήση ως Δώρα, Βραβεία και Αναμνηστικά με εκτύπωση απ’ ευθείας στο υλικό και προσωποποίηση, πχ. με τα στοιχεία βράβευσης. Δυνατότητα εκτύπωσης σε είδη δικής επιλογής.

Βραβεία και αναμνηστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 

Δώρα για γάμους και βαπτίσεις.