Εκτύπωση εικόνας ή λογότυπου με ανάγλυφες λεπτομέρειες υγρού γυαλιού πάνω σε γυάλινο σουβέρ.