Πανώ εξωτερικού χώρου, επιγραφές, πινακίδες, πανώ διάτρητα (mesh), αφίσες μεγάλου μεγέθους, εκτυπώσεις backlit για φωτεινές επιγραφές.