Η προσεκτική μελέτη κάθε περίπτωσης οδηγεί σε custom κατασκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη.