Όλα όσα κατασκευάζονται για τους σκοπούς της διαφήμισης τώρα μπορούν να γίνουν με την τεχνική εκτύπωσης υγρού γιαλιού μοναδικά!